Szukaj
2016-04-20

Aluminium

Grupa Kęty: dobre wyniki po pierwszym kwartale 2016 r.

Przychody grupy po pierwszych trzech miesiącach 2016 r. wzrosły, licząc rok do roku, o 11 proc., do 519 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej podskoczył o 26 proc., do 66 mln zł, EBITDA o 24 proc., do 91,4 mln zł, a wynik netto o 54 proc., do 54,1 mln zł. 

W segmencie wyrobów wyciskanych grupa Kęty utrzymała stabilną sprzedaż (ok. 200 mln zł). Zdaniem jej władz rok rozpoczął się optymistycznie ze wzrostem popytu ze strony branży maszynowej, transportowej i motoryzacyjnej. 

Wyraźnie wzrosła spredaż w segmencie systemów aluminiowych (o 33 proc., do 226 mln zł). Stało się tak głównie z sprawą eksportu (skok o 73 proc., do 100,9 mln zł). 

Pozytywnie w pierwszym kwartale 2016 r. sytuacja wyglądała także w pozostałych segmentach, w których działa grupa Kęty