Szukaj
2016-03-30

Aluminium

Alumetal poprawił wyniki

Grupa Alumetal, jeden z największych europejskich producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zanotowała w 2015 r. 1,44 mld zł przychodów w porównaniu z 1,24 mld zł w 2014 r. Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 106,6 mln zł wobec 78,3 mln zł rok wcześniej, natomiast zysk netto wyniósł 77,65 mln zł (58,9 mln zł). Firma sprzedała w całym roku 164,8 tys. ton wyrobów (w 2014 roku było to 156,1 tys. ton). Grupa Alumetalu zanotowała ponadto dodatnie przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 70 mln zł.

Władze Alumetalu poinformowały też, że do końca 2016 r. zdecydują o zwiększeniu zaangażowania we francuską spółkę SKTB Aluminium (obecnie ma 15 proc. udziałów). – Jesteśmy z partnerem francuskim umówieni, że do końca roku wspólnie będziemy analizować potencjał rozwoju tej spółki, czyli jakie inwestycje są potrzebne, żeby uczynnić ją wiodącym producentem europejskim, jak również będziemy pracować nad wyceną wzajemnych synergii. Jeśli oba obrazy będą współgrały i będzie to korzystne dla grupy Alumetal, to mamy możliwość zwiększenia udziału w tej spółce – powiedział prezes Alumetalu Szymon Adamczyk.

Dodał, że jeśli analizy wypadną niekorzystnie, Alumetal ma możliwość wycofania się z inwestycji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Natomiast w razie pomyślnego wyniku analizy, Alumetal może zwiększyć udział w SKTB Aluminium nawet do 100 proc.