Szukaj
2018-08-29

Aluminium

Dobre wyniki Alumetalu

 

Do 52,2 mln zł (skok o 65 proc., licząc rok do roku) wzrósł w pierwszym półroczu 2018 r. znormalizowany zysk netto Grupy Alumetal, notowanego na GPW jednego z największych producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie. Wynik EBITDA zwiększył się o 53 proc., do 70,0 mln zł przy wzroście wolumenu sprzedaży o 17 proc., do 103,5 tys. ton stopów. Przychody wzrosły o 20 proc., osiągając 878,7 mln zł. 

–​ Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, osiągnęliśmy w pierwszym półroczu bardzo dobre wyniki finansowe pomimo dużej zmienności marży benchmarkowej. Rejestracje samochodów osobowych i użytkowych w UE w I półroczu wciąż wykazują tendencję wzrostową (3,1 proc., rdr), a dobre i w odpowiednim czasie podjęte decyzje handlowe pozwoliły na zwiększenie zysku EBITDA na tonę – komentuje Szymon Adamczyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A. 

– Od 2010 roku do teraz zainwestowaliśmy w Grupie Alumetal już niemal 500 mln zł, a z planowaną modernizacją zakładu w Kętach nasze nakłady inwestycyjne przekroczą 550 mln zł. W najbliższych latach skupimy się na optymalizacji procesów we wszystkich zakładach. Chcemy zwiększać wydajność i poprawiać efektywność technologiczną. Po części jest to naszą odpowiedzią na trendy, jakie przynosi rynek pracy – dodaje Prezes Adamczyk. 

Planowana modernizacja zakładu w Kętach o wartości 55,6 mln zł ma zakończyć się za dwa lata, a jej efektem będzie zwiększenie efektywności najstarszego zakładu Grupy Alumetal, który technologicznie dorówna pozostałym. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w lipcu br. strategia Grupy Alumetal na lata 2018-2022 zakłada zwiększenie sprzedaży stopów do ponad 250 tys. ton w 2022 roku (o 42 proc. więcej niż w roku 2017). Rezultaty podejmowanych inicjatyw powinny być widoczne w każdym zakładzie, przy czym stosunkowo najłatwiej będzie można je osiągnąć w nowym zakładzie na Węgrzech, gdyż jest on wciąż jeszcze w fazie dochodzenia do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Niemniej, wzrost produkcji jest oczekiwany również w pozostałych, polskich zakładach, a celem Grupy Alumetal jest także rozszerzanie portfela produktowego w stronę wyrobów o wyższej wartości dodanej jak np. stopy wstępne.

Strategicznym celem Alumetalu na lata 2018-2022 jest również średnioroczny wzrost wyniku EBITDA o 10 proc. W kontekście zakładanych wyników finansowych oraz braku zaplanowanych innych większych wydatków inwestycyjnych, oprócz modernizacji zakładu w Kętach, strategia zakłada również wypłatę minimum 70 proc. znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy, podczas gdy obecna polityka dywidendowa mówi o 50 proc.