Szukaj
2018-06-12

Aluminium

Derpiaska rozmawia o zniesieniu sankcji na Rusal

Według źródeł agencji Reuters rosyjski oligarcha Oleg Deripaska wraz z zespołem współpracowników praktycznie na okrągło negocjuje z amerykańskim biurem ds. kontroli aktywów zagranicznych (OFAC) kwestię zniesienia sankcji nałożonych przez USA na koncern Rusal. Rosjanie są podobno otwarci na spełnienie wszystkich żądań OFAC, aby tylko usunąć Rusal z listy podmiotów objętych restrykcjami OFAC.

Amerykański Departament Skarbu, któremu podlega m.in. OFAC, wydłużył do 23 października br. termin, do którego podmioty robiące interesy z Rusalem muszą zrealizować podpisane kontrakty i zakończyć współpracę z rosyjskim dostawcą. Mimo zgody Deripaski na kompromisy Amerykanie są podobno nieugięci – trzy niezależne źródła potwierdziły Reutersowi, iż Waszyngton twardo trzyma się swojego pierwotnego stanowiska, tzn. zamierza doprowadzić z dniem 23 października 2018 r. do fizycznego wykluczenia Rusalu z listy dostawców aluminium dla firm amerykańskich odbiorców. Do zaprzestania robienia interesów z Rusalem zmuszeni zostaną także odbiorcy z innych państw świata. Jeśli się nie dostosują, również zostaną objęci amerykańskimi restrykcjami.

Choć do upływu moratiorium na wprowadzenie restrykcji wobec Rusalu pozostało jeszcze ponad cztery miesiące, zagraniczni nabywcy aluminium muszą znaleźć sobie alternatywne źródła dostaw nieco szybciej – wynika to z faktu, że od złożenia fizycznego zamówienia na aluminium do jego faktycznej dostawy do zamawiającego mija często około dwóch miesięcy.

Rusal już obecnie zmaga się z brakiem płynności gotówkowej. Sytuację firmy pogorszy zapewne niemożność ściągnięcia dywidendy od koncernu Norsk Nickel, w którym Rusal posiada 27,8 proc. udziałów. Zapłata dywidendy może być potraktowana przez OFAC jako próba znaczącego wsparcia Rusalu, czego skutkiem będą także potencjalne problemy dla Norilsk Nickel, a w konsekwencji także perturbacje na rynku tego metalu.

Oleg Deripaska kontroluje bezpośrednio 66 proc. udziałów w firmie En+ Group (również objętej sankcjami OFAC), do której z kolei należy 48 proc. akcji Rusalu. Deripaska zgodził się już na wyjście z tej firmy po to, aby ratować Rusal. Jedną z opcji jest powołanie tzw. ślepego funduszu, do którego trafiłaby część akcji En+ Group. Fundusz ten zarządzany byłby przez niezależnych od Deripaski menedżerów. Inną rozważaną opcją jest odkupienie przez En+ części akcji własnych należących obecnie do rosyjskiego miliardera.

Źródła finansowe wskazują, że z powodów logistycznych związanych z terminami dostaw aluminium Rosjanie muszą dogadać się z OFAC w sprawie rozwiązania kwestii sankcji wobec Rusalu do połowy lata. Jeżeli dojdzie do opóźnień, odbiorcy rosyjskiego aluminium którzy aktualnie liczą po cichu na zniesienie sankcji nie będą mieli wyjścia i zostaną zmuszeni do podpisania umów z nowymi dostawcami.