Szukaj
2018-05-23

Aluminium

Rekordowy kwartał dla Alumetalu

W pierwszym kwartale 2018 r. sprzedaż wtórnych stopów odlewniczych Alumetalu wyniosła 51,1 tys. ton, o 11 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. To najwyższy poziom w historii polskiej spółki.

Początek 2018 r. przyniósł korzystne trendy na rynku. Kondycja przemysłu motoryzacyjnego w Europie, który jest głównym klientem Alumetalu, była bardzo dobra. W Unii Europejskiej o 1 proc. r./r. zwiększyła się także liczba rejestracji nowych samochodów. Najważniejszą pozytywną informacją dla Alumetalu był jednak wzrost marży na sprzedaży stopów aluminiowych. Średnia marża dla stopu nr. 226, tzw. marża benchmarkowa, wyniosła w tym okresie 393 euro na tonie i była wyższa o 18 proc. w porównaniu do średniej marży w 2017 r. oraz o 17 proc. wyższa od średniej wieloletniej (w kwietniu br. marża była jeszcze wyższa – wyniosła 413 euro na tonie).

W efekcie Alumetal odnotował 25,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,6 mln zł zysku rok wcześnie (wzrost o 54 proc.). Zysk operacyjny wyniósł 22,6 mln zł wobec 18,6 mln zł zysku rok wcześniej natomiast EBITDA 30,2 mln zł w porównaniu z 25,5 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 428,3 mln zł w porównaniu z 377,2 mln zł w pierwszym kwartale 2017 r, tj. były wyższe o 14 proc. r./r.

Alumetal koncentruje obecnie swoje inwestycje na rozbudowie tzw. zakładu stopów wstępnych w Gorzycach. Zaawansowanie prac budowlanych sięga już 80 proc., zaś prac technologicznych, np. montażu urządzeń wynosi 70 proc. Rozpoczęcie testowej produkcji w nowym zakładzie nastąpić ma już w czerwcu 2018 r.