Szukaj
2018-04-20

Aluminium

Fundusze chcą wyższej dywidendy z Kęt

Towarzystwo funduszy emerytalnych Aviva OFE Aviva BZ WBK chce, aby Grupa Kęty wypłaciła z tytułu ubiegłorocznego zysku dywidendę w wysokości 228,52 mln zł. Fundusz zgłosił tę propozycję jako projekt uchwały najbliższego walnego zgromadzenia Kęt zwołanego na 24 kwietnia. Propozycja Aviva OFE zakłada, że dniem ustalenia prawa do dywidendy byłby 26 czerwca, zaś wypłata odbyłaby się w dwóch transzach – 10 lipca (28 proc. kwoty) oraz 26 września (pozostała część).

Przyjęcie propozycji Aviva OFE kontrolującej ponad 17,3 proc. kapitału spółki oznacza, że łączna dywidenda brutto na akcję Kęt za ubiegły rok wyniosłaby 24 zł. Oznacza to, że praktycznie cały ubiegłoroczny zysk trafiłby do kieszeni akcjonariuszy.

Na początku lutego zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia do 80 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. na dywidendę. W połowie marca br. Grupa Kęty poinformowała że zakłada wypłatę ok. 190 mln zł dywidendy, tj. ok. 20 zł na akcję.

Choć Grupa Kęty należy do grupy firm bardzo przyjaznych dla inwestorów, zwiększenie dywidendy jest raczej nie na rękę zarządowi. Podczas wczorajszego spotkania z inwestorami zarząd Kęt zwrócił m.in. uwagę, że z powodu drastycznego wzrostu cen aluminium w ostatnich dniach spółka istotnie zwiększy zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, służący choćby do finansowania zakupów metalu. Dlatego giełda nie zareagowała entuzjastycznie na perspektywę wyższej dywidendy - kurs akcji Kęt nawet nieznacznie spadł.

Kęty podały wczoraj wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 r. Przychody grupy wyniosły 674,8 mln zł wobec 601,5 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny zwiększył się z 69,8 mln zł do 74,5 mln zł, natomiast zysk netto zamknął się kwotą 53,3 mln zł wobec 54,7 mln zł rok temu.