Szukaj
2018-03-28

Aluminium

Przymusowy wykup akcji Yawalu

16 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal SA podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji na zasadzie przepisu art. 418 k.s.h. – wynika z informacji opublikowanej na stronie internetowej spółki.

Uchwała nr 3 dotycząca przymusowego wykupu akcji została ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 23 marca 2018 r. NWZA Yawalu powołało także niezależnego biegłego rewidenta, który określi cenę wykupu. Cena ta zostanie również podana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Mniejszościowi akcjonariusze Yawalu powinni do 23 kwietnia 2018 r. złożyć swoje odcinki akcji – osobiście, pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej – w siedzibie spółki w Herbach koło Częstochowy. Dodatkowo powinni również wypełnić i złożyć specjalny formularz, który dostępny jest na stronie internetowej Yawalu w zakładce Aktualności. Formularz zawiera m.in. informacje o rachunku bankowym, na który przelane zostaną pieniądze z tytułu przymusowego wykupu.