Szukaj
2017-11-13

Aluminium

Impexmetal zwiększył produkcję wyrobów płaskich o 7,2 proc.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2017 r. należąca do grupy Impexmetalu spółka Aluminium Konin wyprodukowała 72,8 tys. ton wyrobów płaskich, o 4,9 tys. ton, tj. o 7,2 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem 2016 r.

Przychody Segmentu Aluminium, pozostającego najważniejszą częścią grupy Impexmetalu, wyniosły 890,8 mln zł wobec 779,5 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. Zysk operacyjny segmentu wyniósł 85,3 mln zł w porównaniu z 77,7 mln zł po trzech kwartałach 2016 r., zaś zysk netto 70,3 mln zł wobec 63,8 mln zł rok wcześniej

„Sytuacja na rynku aluminiowych wyrobów walcowanych jest bardzo dobra. Prognozuje się dwukrotny wzrost zapotrzebowania na blachy i taśmy aluminiowe w ciągu najbliższych 10 lat. Aluminium znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu segmentach gospodarki. Dla Aluminium Konin szczególnie ważne są rynki motoryzacyjny i opakowaniowy. Trwająca obecnie rewolucja w branży motoryzacyjnej wymuszona poprzez restrykcyjne normy środowiskowe powoduje coraz szersze zastosowanie lekkich materiałów, w tym aluminium. Również w segmencie zakrętek do napoi można zaobserwować ciągły kilkuprocentowy wzrost popytu” – napisał zarząd Impexmetalu w raporcie kwartalnym.

Impexmetal rozpoczął prace badawczo-rozwojowe związane z projektem innowacyjnej technologii produkcji blach i taśm ze stopu AlMg-VHS przeznaczonych do tłoczenia części karoserii samochodowych i elementów konstrukcyjnych. Rezultatem projektu będzie nowy produkt w postaci blach i taśm ze stopu aluminium AlMgVHS z przeznaczeniem dla branży motoryzacyjnej o wyższych własnościach wytrzymałościowych, wyższej odporności korozyjnej (redukcja ubytku masy) i przyjaznej środowisku technologii wytwarzania. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 14,9 mln zł. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

Jak stwierdza spółka w raporcie kwartalnym, prace badawczo rozwojowe są częścią przygotowywanego programu rozwoju zakładu Aluminium Konin na lata 2017 – 2026, którego celem jest podwojenie mocy wytwórczych, a także opracowanie i uruchomienie – wspólnie z Boryszewem – produkcji oraz sprzedaży innowacyjnych wyrobów dla branż motoryzacyjnej i opakowaniowej.