Szukaj
2015-09-28

Aluminium

NPA Skawina: 30 mln zł na innowacje

Należąca do grupy Boryszew spółka otrzyma z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prawie 30 mln zł dofinansowania dla innowacyjnego projektu poświęconego nowej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium.

Eksperci NCBiR oceniali m.in. innowacyjność, zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia. Projekt przygotowany przez NPA Skawina został oceniony bardzo wysoko i otrzymał maksymalną liczbę punktów. Kwota dofinansowania wynosi 29 823 486,24 zł przy wartości projektu równej 74 558 715,60 zł i jest drugą najwyższą na liście rekomendowanych.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii ciągłego odlewania i walcowania jednorodnej co do składu chemicznego i własności mechanicznych walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium do dalszych procesów przeróbki plastycznej, charakteryzującej się unikatową w stosunku do produktów konkurencji jednorodnością co do składu chemicznego i własności mechanicznych na całej długości kręgu. Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2018 roku.

– Rekomendacja NCBiR to dowód nie tylko na naszą sprawność w pozyskiwaniu środków, ale przede wszystkim na potencjał rozwojowy i innowacyjny grupy Boryszew. Realizowane w przyszłości projekty, po ich wdrożeniu do seryjnej produkcji stanowić będą znaczącą pozycję w przychodach i zyskach grupy – mówi Mikołaj Budzanowski członek zarządu Boryszew S.A. – Co ważne nie jest to jedyny wniosek, który przygotowujemy. W listopadzie planowane jest zakończenie kolejnych dwóch konkursów, dla których opracowaliśmy już dokumentację. Stosujemy jedną podstawową zasadę: realizujemy tylko takie projekty, które mogą być realnie wdrożone w życie i zwiększyć skale produkcji. Stawiamy na innowacyjne produkty aluminiowe, chemiczne oraz nowe projekty w sektorze motoryzacyjnym.

W ostatnich dwóch latach grupa Boryszew pozyskała wraz ze współpracującymi ośrodkami naukami ponad 44 mln zł dofinansowania na sześć projektów związanych w opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych technologii. Środku unijne przyznane zostały miedzy innymi na projekty związane z segmentem motoryzacyjnym Boryszewa (Maflow) a także metali nieżelaznych (ZM Silesia, Huta Oława, NPA Skawina).